Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Πατρίκιος Τίτος - το πρόβλημα με τις αντωνυμίες

Λέμε εμείς κι εννοούμε εγώ

Λέμε εσύ κι εννοούμε πάλι εγώ

Λέμε αυτός κι εννοούμε πάλι εγώ

Στην ουσία μόνο με το εγώ

μπορούμε να εννοήσουμε κάποιον άλλο

Τίτος Πατρίκιος