Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Εγγονόπουλος Νίκος - για τις γυναίκες π΄αγαπούμε

... κι είν’ οι γυναίκες
π’ αγαπούμε ... δ ά σ η
το κάθε δέντρο τους
είν’ κι’ ένα ...
μ ή ν υ μ α του πάθους
σαν μέσ’ σ’ αυτά τα δ ά σ η
μας πλανέψουνε
τα βήματά μας
και χαθούμε
τότες είν’ ακριβώς
που β ρ ί σ κ ο υ μ ε
τον ε α υ τ ό ν μας
και ζ ο ύ μ ε ....

κι όσο από μακρυά
ακούμε νάρχωνται
οι μπόρες
ή και μας φέρνει ο άνεμος
τις μουσικές και..
τους θορύβους της γιορτής
ή τις φλογέρες του κινδύνου
τίποτε - φυσικά -
δε μπορεί
να μας φοβίσει
ως οι πυκνές οι φυλλωσιές
ασφαλώς ...
μας προστατεύουν
μια ... που
οι γυναίκες π' αγαπούμε
ε ί ν α ι σα δ ά σ η ...

Nίκος Εγγονόπουλος, Για τις Γυναίκες π' αγαπούμε, Ελευσίς (1948)