Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Bertolt Brecht - στους μεταγενέστερους

χωρίς σχόλια ή σκόρπιες λέξεις ...