Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Γιάννης Υφαντής - Του Έρωτα

 
"sleeping cupid" by Caravaggio

Του έρωτα

πρέπει να του δινόμαστε γυμνοί

όπως δινόμαστε στον ύπνο και στο θάνατο, γιατί

ο έρωτας θαρρώ είναι η μόνη

μεταλαβιά

αιωνιότητας∙ ο έρωτας

είναι η λύτρωση του τέλειου χορού, είναι

η αγαλλίαση

του Καιρού

Γιάννης Υφαντής