Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Maurice Maeterlinck - Θερμοκήπια

  painting by Lisa Rock


Λυπηθείτε τα χέρια τα πολύ ωχρά!

Μοιάζει να βγαίνουν απ’ τα υπόγεια της σελήνης

Είναι καταπονημένα να κλώθουν το αδράχτι των πιδάκων


Ayes pitie des mains trop pales!

Elles sembblent sortir des caves de la lune,

Elles se sont usees a file le fuseau des jets d’ eau!


Θερμοκήπια, Maurice Maeterlinck, μτφρ. Μηνάς Δημάκης