Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

έψαξα για σένα...

painting by Gerard Boersma
*just a click would be useful!


έψαξα τ' αστέρια
μα είχες φύγει

έψαξα τον ήλιο
μα είχες δύσει

έψαξα το πέλαγο
μα ξύπνησα τ' άγρια κύματα

έψαξα τη ζωή μου...

εκεί είχες κρυφτεί

Silena 17/12/2010