Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

πού κρύβεται η χαρά?


painting by Donna Holdsworth
*click as usual!


πού κρύβεται η χαρά
ρωτάς!

σ' ένα βλέμμα
σ' ένα χαμόγελο
σ' ένα δάκρυ

σ' ένα άγγιγμα
σ' ένα φιλί

σε μία λέξη

σε μια στιγμή

σε μια φυγή ή
σ' έναν ερχομό

μόνο!

Silena 21/12/2010