Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ένας ήχος και μια λέξη, μαζί

painting by Allison Pratt
*just a click


ένας ήχος
και μια λέξη
μαζί

ανασαίνουν
μαζί

απλώνουν χέρια σιωπηλά
ξυπνάνε την καρδιά

ένας ήχος
και μια λέξη
μαζί

η καρδιά
υπακούει τυφλά

σ΄έναν ήχο
και μια λέξη
μαζί

δεν φαντάζεται
δεν ψάχνει

εικόνα
δεν έχει
το απόλυτο!

μόνο αισθάνεται

έναν ήχο
και μια λέξη
μαζί

δε βιάζεται
ο χρόνος άπειρος

μόνο χτυπάει
στο ρυθμό

ενός ήχου
και μιας λέξης
μαζί

μόνο παλμός
χωρίς πρόσωπο

μόνο ένας ήχος
μόνο μια λέξη

ένας ήχος
και μια λέξη
μαζί
αγκαλιάζονται

δε χρειάζονται πρόσωπο
για να αισθανθούν

Silena 22/1/2011