Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

the screamορμή
ενθουσιασμός
συνάντηση
ελπίδα

μιλάς
χαμογελώ
μιλάς
σωπαίνω

μιλάς
μιλάς
μιλάς

μεθώ

μιλάς
μεθώ

ψάχνω
δεν είσαι

ψάχνω
δάκρυα
πολλά δάκρυα
θυμώνω
ουρλιάζω

πού είσαι?

δάκρυα κι άλλα δάκρυα
με πόδια γυμνά περπατάω

βήματα
βήματα
ακολουθούν
βήματα
σταματούν
μιλάνε
σωπαίνω
βήματα
ακολουθούν
βλέμματα
αγριμιού
αρπάζουν
τρέχω
χτύποι
σκαλιά
σκαλιά
χτύποι
καρδιά
καρδιά
ακούγεται
δυνατά
φοβάμαι
κρυώνω
τρέχω
ξυπόλυτη
τρέχω
τρέχω
τρέχω
κατεβαίνω
σκαλιά
χιλιάδες
σκαλιά
τρέχω
φοβάμαι
κρυώνω
φώτα
σειρήνες
φοβάμαι
πέφτω
πέφτω
σιωπή

Silena 15/1/2011