Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

η κραυγήάκου την κραυγή μου

πάρε το σκοτάδι μου

και κάντο φως

Silena 9/2/2011