Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

τα πουλιάπληγωμένος ουρανός

θολά όνειρα

κόκκινα

κι αυτά τα πουλιά

που βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου

τόσο μαύρα

σα τη νύχτα

κι αυτή η σιωπή

τόσο φλύαρη

σαν πόλεμος

Silena 13/4/2011