Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Channels and Winds

μέσα σε στενά περάσματα βρέθηκα
περάσματα αόρατα, άηχα, αφηρημένα

μέσα σε στενά περάσματα ταξίδεψα
ψάχνοντας την ψυχή μου

μα την είχε κλέψει ο άνεμος...

Silena 26/5/2011