Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


μαζεύω όνειρα,

τ' απλώνω στον ήλιο
να λάμψουν
τα παίρνω αγκαλιά
να αισθανθούν
τους μιλάω,
ώρες ατέλειωτες
να μην διψάσουν για λέξεις

μαζεύω όνειρα,

να μην μείνουν παραπεταμένα στο δρόμο
κι έτσι
άδικα
ξεχαστούν...

Silena 6/2/2012