Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012


πέφτω

πέφτω

μα...
προσμένω

μια πυκνή ανάσα
μια χλωμή αχτίδα
μια αχνή ελπίδα

μα...
προσμένω

να με σώσει

λίγο πριν

μάτια τυφλά
χείλη στεγνά

χέρια αγκαλιά

χέρια που προσμένουν

προσμένουν,
υποσχέσεις που δόθηκαν ψιθυριστά

σύννεφα που ανέβηκαν ψηλά

προσμένουν τον ήλιο...

Silena 2/4/2012