Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

τη μνήμη σουχωρίς συγκίνηση
μιλάω

έξω απ' το εγώ
έξω απ' το χρόνο
έξω από το χώρο

στην άσπρη ζέστη
βαθαίνει ο νους

χωρίς χαμόγελα
μιλάω

ήρεμα
χαμηλά
λακωνικά

πάνω στο τραπέζι άφησα το γέλιο σου
κάτω απ' το τραπέζι άφησα το λυγμό σου

τη μνήμη σου
τη μνήμη σου... την ψάχνω

Silena 29/4/2012