Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

θυμάμαι
δεν κρατώ πια τ' αστέρια στα χέρια μου

θυμάμαι
πως γεννήθηκαν ελεύθερα

θυμάμαι
πως μου ζήτησαν βήματα χλωμά να τα φωτίσουν

θυμάμαι
κι αυτό μου φτάνει

Silena 16/5/2012