Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

νερένιαήχος νερού
σιωπή
βαθαίνει η σκέψη
το βυθό αναζητά

ήχος νερού
αναστεναγμός
τα μάτια ανοιχτά
η αλμύρα κάνει μαγικά

νερένια η αγάπη της
κυλάει μυστικά
στο ασήμι της σελήνης

Silena 22/7/2012