Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Μιαν άλλη γλώσσα
Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα.
Αυτάρκη. Σιωπηλή.
Μπορείς να δεις πόσα η σιωπή της κρύβει;
Πόσα χρώματα,
πόσα σχήματα,
πόσους ήχους;

Μπορείς να διακρίνεις την κίνηση, την ορμή, τη φλόγα, μέσα της;

Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε μιαν άλλη γλώσσα.

Αληθινή.

Ξέρεις. Πίσω απ’ το αληθινό υπάρχει το πραγματικά αληθινό.
Εκεί θα βρεις αυτή τη γλώσσα.
Για κείνη τη γλώσσα μιλάω που επινοεί, που αποδέχεται που δημιουργεί.

Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε τη γλώσσα που χαμογελάει.


Silena 8/9/2012