Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Paul Celan


Κρύσταλλο


όχι στα χείλια μου να ψάχνεις για το στόμα σου,

όχι μπροστά στην πύλη για τον ξένο,

όχι στο μάτι για το δάκρυ.


επτά νύχτες ψηλότερα πάει κόκκινο στο κόκκινο,

επτά καρδιές βαθύτερα το χέρι χτυπάει την πύλη,

επτά τριαντάφυλλα μετά θροΐζει η πηγή. 


 απόδοση: Μαρία Θεοφιλάκου