Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ


Δε φτάνει το χαρτί
να κρύψει λέξεις
τ' αθόρυβο μελάνι
να κυλήσει στα χέρια
μαύρο
σαν σκέψη απουσίας
σου
Δε φτάνει του φθινοπώρου τ' άρωμα
τα σύννεφα να φέρει κοντά
να θυμώσουν τα χέρια
κι ακατάπαυστα ν' αρχίσουν
νεύματα
βοήθειας ή σπαραγμού
να χαράζουν διάφανα στον αγέρα
Δε φτάνει
Γι' αυτό κι οι ερωτήσεις
έχασαν τα ερωτηματικά
κι ορφανές πορεύονται πια
δίχως τίποτα να περιμένουν

©Silena, 21/9/2013