Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

στο μοίρασμα
στο μοίρασμα

κι όχι στη μοιρασιά

παίρνει η ψυχή ζωή

Silena 9/5/2011