Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ρέμβη

papier mâché
oil on canvas
@Silena


Ρέμβη
@Silena, 18/7/2014

Τα μάτια της
στο τέρμα του ορίζοντα έχουν ξεχαστεί
εκεί όπου καταθέτει την ψυχή της
δίχως να ζητήσει τίποτα
Ακριβώς μπροστά της
έχει την ίδια την ομορφιά
Μια ομιχλώδης ρέμβη
καθώς η ύπαρξή της
με τ' ουρανού το ξεφάντωμα ενώνεται

Reverie
@Silena, 18/7/2014

Her eyes
have been forgotten at the end of the horizon
where she's depositing her soul
without asking anything
Just in front of her
has the beauty itself
A misty reverie
as her existence
has been united with sky's spree